Registracija
Login

 

Ime i Prezime: Boris Rožić
Datum rođenja: 07.01.1991.
Član od: 2013
Počeo penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Rade Akmadžić
Datum rođenja: 15.09.1990.
Član od: 2013
Počeo penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Ivan Mario Staničić
Datum rođenja: 19.02.1991.
Član od: 2013
Počeo penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Melanija Meneghello
Datum rođenja: 15.10.1983.
Član od: 2013
Počela penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Dinka Vitaljić
Datum rođenja: 31.05.1985.
Član od: 2013
Počela penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Josip Pivac
Datum rođenja: 13.02.1989.
Član od: 2013
Počeo penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Jure Mrduljaš
Datum rođenja: 09.02.1980.
Član od: 2013
Počeo penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Marija Kobašlić
Datum rođenja: 25.06.1984.
Član od: 2013
Počela penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Minja Čulić
Datum rođenja: 15.03.1982.
Član od: 2013
Počela penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

 

Ime i Prezime: Petar Magić
Datum rođenja: 21.02.1986.
Član od: 2013
Počeo penjati: 2012
Najteža ispenjana ocjena:
Dužnost u klubu: član
e-mail:
Ostale informacije o članu:

spk marulianus

cross